October 27, 2021

Apollo 13 อพอลโล 13 ผ่าวิกฤตอวกาศ

จากเรื่องจริงของกลุ่มนักบินอวกาศบนยานอพอลโล่ 13 ที่ประสบกับชะตากรรมวิกฤติขณะปฏิบัติภารกิจมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์ และต้องหาทางกลับสู่โลกให้ได้หลังยานของพวกเขาเสียหายอย่างรุนแรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *