December 2, 2021

Ashes in the Snow (2018)

ดูหนังออนไลน์ใหม่ก่อนใคร  Ashes in the Snow (2018)  ในปี 1941 ศิลปินอายุ 16 ปีและครอบครัวของเธอถูกเนรเทศไปยังไซบีเรียท่ามกลางการรื้ออันโหดร้ายของสตาลินในภูมิภาคบอลติก ความหลงใหลในศิลปะของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งและความหวังไม่มีที่สิ้นสุดของเธอจะทำลายความเงียบของประวัติศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *