July 4, 2022

Asura The City of Madness เมืองคนชั่ว (แล้วเราจะกลัวใคร)

ดูหนังออนไลน์ Asura The City of Madness เมืองคนชั่ว (แล้วเราจะกลัวใคร) นักสืบฮาน (จอง วูซอง) ผู้ที่ทำงานให้แก่นักการเมืองผู้ฉ้อฉล ปาร์ค ซองเบ (ฮวาง จองมิน) เพื่อจัดการกับปัญหาและศัตรูที่เข้ามาขวางทางสู่เส้นทางการเป็นนายกศเทศมนตรี จนกระทั่งเมื่อเขาถูกกดดันจากอัยการรัฐผู้ไร้ความเมตตา คิม จาอิน (กวัก โดวอน)ให้โค่นล้มอำนาจของปาร์ค นักสืบฮานจึงไหว้วานให้ ซอนมู(จู จีฮุน)รับช่วงต่อจากเขา แต่ทุกอย่างกลับผิดพลาด ฮาน ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะต้องเอาชีวิตรอดไปจากเกมการแย่งชิงอำนาจในเมืองอันนัม อาซุระ (Asura) คือผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์แต่ต่ำกว่าพระเจ้า ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์ แต่เดิมเป็นเทพแห่งสงครามแต่หลังจากอุทิศให้แก่พระพุทธเจ้า พวกเขาก็กลายเป็นทวยเทพแห่งพุทธศาสนา พวกเขามีสามหน้าและหกมือ แล้วเชื่อว่ามนุษย์คนใดที่ชอบการต่อสู้และทะเลาะวิวาทอาจจะมีอดีตชาติเป็น อสุระ โลกที่อสุระอาศัยคือที่ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและสมรภูมิ

Leave a Reply

Your email address will not be published.