May 17, 2022

Attraction มหาวิบัติเอเลี่ยนถล่มโลก

ดูหนังออนไลน์ Attraction มหาวิบัติเอเลี่ยนถล่มโลก เมืองแห่งหนึ่งในรัสเซียที่ยานเอเลี่ยนตกลงมาใส่ สร้างความเสียหายให้แก่ตัวเมือง แต่ขณะเดียวกัน เมื่อประชาชนในเมืองจำนวนหนึ่งได้ลอบเข้าไปดูในยานดังกล่าว พวกเขาก็ได้เห็นบางสิ่งที่ทำให้เกิดการตั้งคำถามแก่ตัวเองขึ้นมา ว่าด้วยมุมมองต่อชีวิตบนโลก ต่อการเรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ Attraction แต่ก็มีคนอีกกลุ่มที่เรียกร้องให้ขับไล่มนุษย์ต่างดาวไปจากโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published.