May 19, 2022

Battle Drone สงครามหุ่นรบพิฆาต

ดูหนังออนไลน์ Battle Drone สงครามหุ่นรบพิฆาต เรื่องราวของหน่วยรบพิเศษของ CIA ได้ถูกส่งเข้าไปทำภารกิจลับสุดยอด แต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าที่จริงแล้วภารกิจนี้ พวกเขาคือหนูทดลองให้กับหุ่นรบพิฆาต

Leave a Reply

Your email address will not be published.