November 30, 2021

THE BEAUTY INSIDE (2015) เดอะบิวตีอินไซด์

ดูหนังออนไลน์ THE BEAUTY INSIDE (2015) เดอะบิวตีอินไซด์ นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ อู-จิน ตื่นขึ้นมาทุกวันในร่างกายที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นอายุ เพศ และสัญชาติ บางครั้งเขาก็เป็นผู้ชาย, ผู้หญิง, คนแก่, เด็ก, หรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติ เขามีเพียงจิตใจที่ยังคงเป็นคนเดิม แต่ภายนอกนั้นเขาเป็นคนใหม่เสมอ การมองใบหน้าที่แตกต่างในกระจกทุกเช้าเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะทำความคุ้นเคย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *