May 24, 2022

Big Momma’s House 2 เอฟบีไอ พี่เลี้ยงต่อมหลุด 2

ความสนุกสนานตื่นเต้นชนิดคูณสอง ในภาระกิจจับผู้ร้ายผจญภัยสุดขั้ว กลับมาทำให้ทุกคนได้ปลื้มกันอีกแล้ว เมื่อหนุ่มอารมณ์เฮฮา
มาร์ติน ลอว์เร้นซ์ กลับมารับบทเป็น เจ้าหน้าที่เอฟบีไอ มัลคอล์ม เทอร์เนอร์ ที่ยอมปลอมตัวอีกครั้งใน Big Momma s House 2 ตอนต่อของ
Big Momma’s House ที่ทำเงินรายได้ถล่มทลายเมื่อปี 2000

Leave a Reply

Your email address will not be published.