May 23, 2022

The Book of Eli คัมภีร์พลิกชะตาโลก

The Book of Eli คัมภีร์พลิกชะตาโลก เรื่องราวที่หนังต้องการจะสื่อเหมือนกับว่า โลกตอนนั้นผู้คนเหมือนกับสัตว์ เเย่งอาหาร หากิน ต้องนำสิ่งของมาเเลกกับการจะได้สิ่งของอีกอย่าง ไม่ต่างอะไรกับตอนนี้ ที่คนนั้นไม่ต่างอะไรกับสัตว์ เเละ ต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อเเลกสิ่งของที่เราได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.