November 30, 2021

The Boy Who Harnessed the Wind (2019) ชัยชนะของไอ้หนู

ดูหนังออนไลน์ใหม่ก่อนใคร  The Boy Who Harnessed the Wind (2019) ชัยชนะของไอ้หนูเด็กชายวัย 13 ปีในประเทศมาลาวีคิดค้นวิธีที่ใครๆ ก็นึกไม่ถึงเพื่อช่วยให้ครอบครัวและหมู่บ้านของเขารอดพ้นจากความอดอยาก แม้แทบจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยก็ตาม ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงของวิลเลียม คัมค์แวมบ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *