July 1, 2022

Our Brand Is Crisis สู้ไม่ถอย ทีมสอยตำแหน่งประธานาธิบดี

ดูหนังออนไลน์ Our Brand Is Crisis สู้ไม่ถอย ทีมสอยตำแหน่งประธานาธิบดี เรื่องราวของหญิงสาวนักวางแผนกลยุทธ์การหาเสียงให้กับนักการเมืองระดับประเทศ พรสวรรค์ของเธอทำให้มีผู้สนใจจ้างงานให้เธอเข้าไปช่วยก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในประเทศโบลิเวีย ที่กำลังตกอยู่ในภาวะย่ำแย่ทางเศรษฐกิจ ความวุ่นวายทางการเมือง และอื่นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.