May 24, 2022

Carrie แคร์รี่ย์ สาวสยอง

ดูหนังออนไลน์ Carrie แคร์รี่ย์ สาวสยอง ภาพยนตร์สยองขวัญรีเมค จากบทประพันธ์สยองเลื่องชื่อของสตีเฟ่น คิงส์ เด็กสาวที่กลายเป็นเหยื่อของความกดดันจากค?นรอบข้าง เด็กสาวที่ไม่มีใครยอมรับ และเมื่อเธอระเบิดพลังออกมา ความตายจึงบังเกิด เธอคือ แคร์รี่ย์ สาวสยองเด็กสาวที่กลายเป็นเหยื่อของความกดดันจากค­นรอบข้าง เด็กสาวที่ไม่มีใครยอมรับ และเมื่อเธอระเบิดพลังออกมา ความตายจึงบังเกิด เธอคือ แคร์รี่ย์ สาวสยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.