October 17, 2021

Code Name Geronimo เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน

ดูหนังออนไลน์ Code Name Geronimo เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน สร้างจากเหตุการณ์จริงที่ตะลึงคนทั่วโลก ของกลุ่มนาวีซีลที่ได้รับภารกิจสำคัญหลังจากรู้ที่กบดานของเป้าหมายที่พวกเขาต้องเก็บ…โอซามา บิน ลาเด็น!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *