November 30, 2021

THE CURED (2018) ซอมบี้กำเริบคลั่ง

ดูหนังออนไลน์  THE CURED (2018) ซอมบี้กำเริบคลั่ง เมื่อมีการค้นพบวิธีรักษาโรคร้ายที่เปลี่ยนคนเป็นซอมบี้ได้ ผู้ป่วยรายหนึ่งที่เคยติดเชื้อซอมบี้ต้องเผชิญกับการถูกสังคมตราหน้า แม้กระทั่งถูกครอบครัวตัวเองกีดกัน จึงเกิดเป็นประเด็นในสังคมจนกองทัพต้องเข้ามาแทรกแซง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *