December 2, 2021

Dead Body (2017) เกมส์มรณะ

ดูหนังออนไลน์ใหม่ก่อนใคร  Dead Body (2017) เกมส์มรณะ  เด็กนักเรียนมัธยมเก้าคนฉลองการสำเร็จการศึกษาที่บ้า นอันเงียบสงบในถิ่นทุรกันดาร พวกเขาต่อสู้เจ้าชู้และรู้สึกถึงความคิดถึงเมื่อพวกเขาเริ่มต้นชีวิตนอกบ้านในวิทยาลัย เมื่องานเลี้ยงตายลงพวกเขาเล่นเกม: ศพ แต่เมื่อผู้เลี้ยงคนหนึ่งพากันเล่นเกมไกลเกินไปจริง ๆ แล้วฆ่าแขกคนอื่นทีละคนมันก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มที่จะจัดการกับความตึงเครียดและแยกตัวออกจากฆาตกรก่อนที่มัน จะสายเกินไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *