October 17, 2021

Dead Rising Watchtower เชื้อสยองแพร่พันธุ์ซอมบี้

ดูหนังออนไลน์ Dead Rising Watchtower เชื้อสยองแพร่พันธุ์ซอมบี้ นักข่าวออนไลน์ เชส คาร์เตอร์ และตากล้องของเขา จอร์แดน ได้ทำข่าวเกี่ยวกับประชาชนที่อยู่ในเขตกักกันในโอเรกอน ในขณะที่รัฐบาลภายใต้การบริหารโดยองค์กร FEZA ได้พยายามควบคุมไวรัสร้ายที่เปลี่ยนคนเป็นซอมบี้กระหายมนุษย์ จนเมื่อยต้านไวรัสซอมบี้ที่มีชื่อว่า “ซอมเบร็กซ์” ไม่อาจหยุดยั้งเชื้อมรณะ และประชากรซอมบี้ก็เพิ่มมากขึ้น เชส, จอร์แดน และผู้รอดชีวิตกลุ่มหนึ่งจึงต้องรีบหาทางหนีออกไปจากเมือง ก่อนที่เมืองจะถูกระเบิดถล่มเพื่อล้างพันธุ์ซอมบี้ให้หมดสิ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *