December 2, 2021

DEADWOOD THE MOVIE (2019) เดดวูด เดอะมูฟวี่

DEADWOOD THE MOVIE (2019) เดดวูด เดอะมูฟวี่  เดดวูดเล่าเรื่องราวของเมืองเหมืองแร่ที่ผิดกฎหมายและตัวละครที่มักจะร่มรื่นซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *