August 16, 2022

District B13 คู่ขบถ คนอันตราย 1

District B13 คู่ขบถ คนอันตราย เรื่องราวของฝรั่งเศสในปีอนาคตปี 2010 ซึ่งเกิดเมืองที่มีอาชญากรรมสูงที่เรียกว่าเขต 13 ที่ถูกควบคุมโดยทาฮา เจ้าพ่อผู้ร่ำรวยจากธุรกิจผิดกฎหมายทุกชนิดจนรัฐไม่รู้จะหาทางจัดการอย่างไร เลยสร้างกำแพงล้อมรอบและไม่อนุญาตให้ใครผ่านเข้าออกเขตนี้ จนกระทั่งระเบิดพลังทำลายล้างสูงลูกหนึ่งถูกลูกน้องของทาฮาปล้นไปได้ และบังเอิญเผลอไปโดนกลไกการตั้งเวลาระเบิดที่จะระเบิดภายใน 24 ชั่วโมง ก็เลยเป็นหน้าที่ของเดเมียน (ไซริล ราฟาเอลลี) ตำรวจนอกเครื่องแบบฝีมือดีที่จะต้องเข้าไป ปลดชนวนระเบิดที่ว่า โดยการนำทางของเลโต (เดวิด เบลล์) นักโทษที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในเขต 13 มาก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published.