July 5, 2022

Epic อาณาจักรคนต้นไม้

ดูหนังออนไลน์ Epic อาณาจักรคนต้นไม้ เรื่องราวที่สานต่อมาจากหนังสือของ วิลเลี่ยม จ๊อยซ์ ซึ่งก็ร่วมอยู่ในทีมเขียนบทด้วย กลายมาเป็นแอนิเมชั่นเรื่องล่าของสตูดิโอที่ว่าด้วยเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตตัวจ้อยที่มนุษย์ไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่ เราอาจเพียงเดินผ่านมาผ่านไปแต่ไม่เคยเห็นว่าอะไรที่ซ่อนอยู่ตรงนั้น เป็นส่วนหนึ่งของสมดุลธรรมชาติคอยปกปักรักษาป่า …

Leave a Reply

Your email address will not be published.