November 30, 2021

FARCE (2017) แก๊งซ่า พาเซอร์

FARCE (2017) แก๊งซ่า พาเซอร์  ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม คนขายยาเสพติด และนักปฏิวัติจอมซุ่มซ่ามต้องมาตกอยู่ในเงื้อมมือของกลุ่มหัวรุนแรง หลังจากที่เจอกันบนเครื่องบินไปเลบานอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *