July 1, 2022

The Fast and the Furious 1 เร็วแรงทะลุนรก 1

ดูหนังออนไลน์ The Fast and the Furious 1 เร็วแรงทะลุนรก 1 เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อไบรอัน โอคอนเนอร์ ตำรวจลอสแอนเจลิส ต้องปลอมตัวเข้าไปในกลุ่มของโดมินิก ทอเร็ตโต ยอดนักแข่งรถที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีโจรกรรม แต่เมื่อความจริงปรากฏ โอคอนเนอร์จะเลือกสิ่งใด ระหว่างหน้าที่หรือมิตรภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.