December 2, 2021

THE FINAL MASTER (2015) พยัคฆ์โค่นมังกร

THE FINAL MASTER (2015) พยัคฆ์โค่นมังกร  เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1912 ได้มีสำนักเทียนจินรุ่นแรกกำเนิดขึ้น จนเมื่อปี 1932 เทียนจินกลายเป็นจ้าวแห่งศิลปะการต่อสู้ นักสู้จากทั่วประเทศจีนเดินทางมาที่นี่เพื่อชื่อเสียง การห้ำหั่นของยอดฝีมือจึงได้เริ่มต้นขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *