December 4, 2021

Freelancers ล่า…ล้างอิทธิพลดิบ

ดูหนังออนไลน์ Freelancers ล่า…ล้างอิทธิพลดิบ ลูกชายของนายตำรวจที่ถูกฆ่าตาย ซึ่งหลังจากเรียนจบโรงเรียนตำรวจ เขาก็ได้เข้าทำงานในกรมตำรวจร่วมกับอดีตคู่หูของพ่อตัวเอง และก็ทำให้เขาได้รับรู้ถึงสาเหตุการตายที่แท้จริงของพ่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *