December 2, 2021

FURIE (2019) ไฟแค้นดับนรก

FURIE (2019) ไฟแค้นดับนรก  เมื่อพวกค้าอวัยวะลักพาตัวลูกสาวของเธอไปจากหมู่บ้าน ฮาย ฟ็องผู้เคียดแค้นจึงเดินทางกลับไปไซง่อนและหวนคืนสู่เส้นทางนอกกฎหมายอีกครั้งเพื่อเอาคืนศัตรูที่จับตัวลูกเธอไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *