October 26, 2021

Geostorm จีโอสตอร์ม เมฆาถล่มโลก

ดูหนังออนไลน์ Geostorm จีโอสตอร์ม เมฆาถล่มโลก เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายหลังจากโลกกำเนิดภัยทางธรรมชาติต่อเนื่องกัน หัวหน้าโลกได้ร่วมมือกันสร้างระบบดาวเทียมควบคุมลักษณะอากาศโลกรวมทั้งรักษาความปลอดภัยเพื่อทุกคน แม้กระนั้นในตอนนี้กลับกำเนิดข้อผิดพลาด ระบบสร้างการปกป้องคุ้มครองโลกต่อสู้กับสภาพอากาศ จนกระทั่งพวกเราจำเป็นต้องแข่งกับเวลาเพื่อหาภัยรุกรามที่จริงจริงก่อนที่จะจีโอสตอร์มทั่วทั้งโลกจะกำจัดทุกสิ่งทุกอย่าง รวมทั้งทุกคนไปด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *