September 29, 2022

Get Smart พยัคฆ์ฉลาด เก็กไม่เลิก

เรื่องราวเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ในสังกัดหน่วยสืบราชการลับสมาร์ทแมกซ์เวลอเมริกัน แม็กเวลล์ สมาร์ท (สตีฟ คาเรล) จากทำงานสำหรับหน่วยงานสายลับของรัฐบาลในการบริหารกำลังการผลิต เมื่อถูกโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานซึ่งเคยแต่ทำงานกับแผ่นกระดาษ ถูก(ผลัก)ดันให้เป็นนักสืบภาคสนาม เมื่อสมาร์ทและสายลับ 99 คืบเข้าไปใกล้แผนการณ์ของเคออส และสนิทสนมกันมากขึ้น พวกเขาได้พบว่าตัวการสำคัญอย่างซิกฟรีด (เทเรนส์ สแตมป์) และลูกน้องคู่ใจ ชตาร์เกอร์ (เคนเนธ เดวิเชียน) มีแผนที่จะแสวงประโยชน์จากเครือข่ายก่อการร้าย ด้วยประสบการณ์ภาคสนามอันน้อยนิดและเวลาที่น้อยยิ่งไปกว่า สมาร์ทไร้ซึ่งอาวุธ

Leave a Reply

Your email address will not be published.