December 2, 2021

GOOD SAM (2019) ของขวัญจากคนใจดี

GOOD SAM (2019) ของขวัญจากคนใจดี  ของขวัญจากคนใจดี นักข่าวช่างสงสัยได้พบรักระหว่างตามหาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลปริศนาที่ทิ้งถุงซึ่งมีเงินเป็นฟ่อนอยู่ข้างในไว้ให้คนแปลกหน้าทั่วนิวยอร์ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *