December 2, 2021

Good Time (2017)

ดูหนังออนไลน์ใหม่ Good Time (2017) คอนนี ไนคัส หลังจากแผนปล้นธนาคารที่ผิดพลาดซึ่งทำให้ นิค น้องชายของเขาซึ่งมีความผิดปกติทางสมองต้องติดคุก มันได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยในโลกมืดท่ามกลางความยากลำบาก และความหวังอันริบหรี่ที่จะพาตัวน้องชายออกจากคุกภายในเวลาแค่คืนเดียว คอนนี ไนคัส พบว่าตัวเขามีอาการทางจิตที่ชอบใช้ความรุนแรงและทำร้ายร่างกาย อันเกิดจากความกดดันด้านเวลาและการรู้ดีว่าชีวิตของเขากับน้องชายแขวนอยู่บนเส้นด้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *