July 4, 2022

The Great Wall เดอะ เกรท วอลล์

เรื่องเริ่มต้นขึ้นที่การเดินทางมาถึงของพ่อค้า William Garin (Matt Damon) กับคู่หู Pero Tovar (Pedro Pascal จาก Game of Thrones) พวกเขาหนีการไล่ล่าของพวกชนเผ่ามาเจอกับกลุ่มภาคีไร้นาม (Nameless Order) นำโดย General Shao (Zhang Hanyu) ผู้ปักหลักดูแลกำแพงเมืองจีนจากตัวเทาเทีย (หน้าที่คล้าย ๆ ที่ Jon Snow อยู่ใน Game of Thrones ประมาณนั้น)

Leave a Reply

Your email address will not be published.