May 17, 2022

The Green Mile ปาฏิหาริย์แดนประหาร

The Green Mile ปาฏิหาริย์แดนประหาร เรื่องเล่าของ พอล เอจคอมบ์ พัศดีเรือนจํา ที่เล่าย้อนชีวิตตัวเองในวัยที่ทำงานอยู่ พอลเล่าเรื่องของจอห์น คอฟฟี นักโทษที่ถูกส่งเข้ามาอยู่ใหม่ในข้อหา ฆ่าและข่มขืนเด็กหญิง 2 คน แต่พอลไม่เชื่อว่าจอห์น คอฟฟี จะเป็นคนทำ เพราะดูท่าทางแล้วเขาเป็นผู้ชายตัว …

Leave a Reply

Your email address will not be published.