December 2, 2021

HEART BLACKENED (2017)

HEART BLACKENED (2017)  คู่หมั้นซึ่งเป็นนักธุรกิจที่มีอิทธิพลถูกฆาตกรรม และลูกสาวของเขาเป็นผู้ต้องสงสัยที่สำคัญ เขาเชื่อว่าเธอไม่ใช่ฆาตกร ดังนั้นเขาจึงใช้ความสามารถทั้งหมดเพื่อค้นหาความจริงและปกป้องเธอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *