December 4, 2021

Heneral Luna (2015) ลูนา นายพลอหังการ

ดูหนังออนไลน์ใหม่ก่อนใคร  Heneral Luna (2015) ลูนา นายพลอหังการ  ย้อนอดีตไปร่วมเป็นประจักษ์พยานในภาวะผู้นำและการสู้ไม่ยอมถอยของนายพลอันโทนิโอ ลูนาเพื่อปลดแอกชาวฟิลิปปินส์จากอำนาจของสหรัฐอเมริกาในสงครามฟิลิปปินส์-สหรัฐอเมริกาปี 1899

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *