December 2, 2021

Heropanti (2014)

ดูหนังออนไลน์ใหม่ก่อนใคร  Heropanti (2014)  เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันของอินเดียในยุคที่ขัดแย้งกันของความทันสมัยและประเพณีโบราณที่หยั่งรากลึกในยุคของเมืองใหญ่เมื่อเทียบกับเมืองเล็ก ๆ เรื่องราวความรักปิดผนึกด้วยชะตากรรมที่เป็นไปไม่ได้ เรื่องราวของ Bablu ที่กล้าหาญและ Dimpy เจ้าเล่ห์ Bablu และ Dimpys จะเบ่งบานภายใต้ความหวาดกลัวของกลุ่มอันโหดร้ายและภูมิทัศน์ที่ดุร้าย Heropanti เป็นเรื่องราวของเยาวชนในปัจจุบันและการเข้ามาของอายุของตัวละครเอกที่ขัดแย้งกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *