October 25, 2021

House of 1000 Corpses อาถรรพ์วิหารผีนรก

คู่วัยรุ่นคู่หนึ่งที่เดินทางข้ามถิ่นทุรกันดารของเท็กซัสเพื่อค้นหาตำนานเมืองของฆาตกรต่อเนื่องกลายเป็นนักโทษของครอบครัวผู้ก่อการร้ายที่แปลกประหลาดและเศร้าหมองในหมู่นักฆ่าแบบอนุกรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *