July 1, 2022

Hunted School โรงเรียนผี

ดูหนังออนไลน์ Hunted School โรงเรียนผี เรื่องราวสยองขวัญของโรงเรียนแห่งหนึ่งในวันขึ้นปีการศึกษาใหม่ กลุ่มเพื่อนนักเรียนมัธยมต้นรวมหัวกันหนีการปฐมนิเทศ หาเรื่องราวตื่นเต้นทำกัน จึ้งชวนกันเล่าเรื่องผีสุดสยองในตึกเก่าของโรงเรียนที่ว่ากันว่าสุดหลอนจนไม่มีใครกล้าย่างกลายเข้าไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.