October 27, 2021

Inception อินเซ็ปชั่น จิตพิฆาตโลก

ดูหนังออนไลน์ Inception อินเซ็ปชั่น จิตพิฆาตโลก Cobb นักขโมยฝีมือที่กระทำการจารกรรมขององค์กรโดยการแทรกซึมจิตใต้สำนึกของเป้าหมายของเขาจะนำเสนอโอกาสที่จะฟื้นชีวิตเก่าของเขาในฐานะการชำระเงินสำหรับงานที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้: “การเริ่ม” การปลูกฝังความคิดของบุคคลอื่นให้กลายเป็นจิตใต้สำนึกของกลุ่มเป้าหมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *