January 17, 2022

Interstellar ทะยานดาวกู้โลก

ดูหนังออนไลน์ Interstellar ทะยานดาวกู้โลก ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของผู้กำกับ คริสโตเฟอร์ โนแลน บทภาพยนตร์โดยสองพี่น้อง โจนาธาน และ คริสโตเฟอร์ โนแลน เรื่องราวของการผจญภัยของกลุ่มนักสำรวจผู้ที่รูหนอนที่ถูกค้นพบใหม่ล่าสุด ในการเอาชนะขีดจำกัดของมนุษย์ต่อการเดินทางข้ามอวกาศ และพิชิตการเดินทางข้ามกาแลคซีอันไกลโพ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *