July 1, 2022

Jack the Giant Slayer แจ็คผู้สยบยักษ์

ดูหนังออนไลน์ Jack the Giant Slayer แจ็คผู้สยบยักษ์ คอนเส็พท์ของหนังพูดถึงเรื่องตำนานของนิทานแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ซึ่งทำให้คน รุ่นเราต้องกลับมานั่งคิดว่า ตำนานเรื่องเล่าหรือนิทานที่ปรากฎต่อสืบมาจนปัจจุบัน สรุปแล้วมันเพียงนิทาน เรื่องเล่า หรือเป็นตำนาน ความแตกต่างของสิ่งที่ผมว่าไว้ นี่เป็นข้อเฉลยได้ว่า ระยะเวลาเนิ่นนานที่เราไม่ได้เป็นคนเริ่มเรื่องหรือพบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์นั้นเอง มันได้สร้างเรื่องเล่าให้เป็นความจริงได้ ถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นในแง่นี้ความจริงกับเรื่องแต่งในอดีตที่ผ่านมา จึงมีคุณค่าเท่ากันคือ มันเป็นเรื่องเล่าที่ผ่านพ้นยุคสมัยเสมอเหมือนกัน การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวที่เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ กับ เรื่องเล่านิทานปรัมปราเท่าที่เราฟังมาตั้งแต่เด็ก อาจมีคุณค่าไม่ต่างกันก็ได้ในสายตาของปุถุชน เพราะมันมีสถานะดำรงอยู่กับคนรุ่นหลังเช่นเรา ในฐานะเรื่องเล่าเทียบเท่ากัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.