July 4, 2022

Joseph: King of Dreams โจเซฟ จอมราชา

เมื่อโยเซฟได้รับเสื้อสวยงามจากพ่อแม่ น้องชายสิบเอ็ดเกลียดเขามากยิ่งขึ้น และขับเคลื่อนเพื่อขายให้พ่อค้าที่เขาไปอียิปต์ทะเลทราย มีเขาจะทำให้คนรับใช้ของอียิปต์มั่งคั่ง ที่ misunderstands เขามีเขาโยนเข้าคุก เขาเอาของขวัญพระเจ้าประทานให้ โดยทำนายฝันสองนักโทษอื่น ๆ ในที่สุด ฟาโรห์เริ่มจะเลือกตามความฝัน และส่งสำหรับโจเซฟ ผู้แปลนั้น และบันทึกอียิปต์ในกระบวนการ เขามีสองคำสั่งในฟาโรห์ และส่วนใหญ่ของอียิปต์ของเมล็ดข้าวเก็บไว้ ในที่สุดน้องชายเข้ามาในอียิปต์เนื่องจากภาวะการ และเขาต้องให้อภัย แล้ว ความฝันที่มี angered พี่ ๆ อยู่ในคำพยากรณ์จริงที่ได้มาจากพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.