November 30, 2021

JOY (2018) เหยื่อกาม

JOY (2018) เหยื่อกาม เมื่อใกล้หมดภาระหนี้สิน Joy โสเภณีสาวไนจีเรียในออสเตรียสอนงานเพื่อนร่วมอาชีพหน้าใหม่ที่ยังรู้สึกลังเลใจ และประเมินความเสี่ยงในการใช้ทางลัดสู่อิสรภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *