November 30, 2021

Juliet Naked (2018)

ดูหนังออนไลน์ใหม่ก่อนใคร  Juliet Naked (2018)   เป็นเรื่องราวของแอนนี่ (แฟนสาวที่ทนทุกข์ทรมานนานของดันแคน) และความรักข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่ไม่น่าเชื่อของเธอด้วยความเคารพครั้งหนึ่งตอนนี้จางหายไปนักร้องนักแต่งเพลง Tucker Crowe ที่เกิดขึ้นกับเรื่องของดนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *