December 2, 2021

KUNTILANAK (2018) กระจกส่องตาย

เรื่องราวของ กลุ่มเด็กเห็นด้วยกับการสำรวจบ้านที่ถูกทอดทิ้งเพื่อที่จะชนะการประกวดการแสดงความเป็นจริงซึ่งต้องใช้พวกเขาเพื่อพิสูจน์ว่าเรื่องราวของ Kuntilanak ชั่วร้ายเป็นจริง พวกเขาไม่ช้าก็พบว่าผีเป็นจริงมากเมื่อมันปรากฏขึ้นจากกระจกเก่าและเริ่ม haunting พวกเขาเมื่อกลุ่มเด็ก 5 คน ไปลองของท้าพิสูจน์ในบ้านร้าง ว่าผี “กุนตีลานัก” ผีสุดเฮี้ยนระดับตำนาน ว่ามีจริงหรือไม่ เพื่อชิงเงินรางวัลก้อนโตจากรายการทีวี แต่กลับพบกับความสยดสยองที่หมายปองชีวิตของทุกคนจากสิ่งที่คืบคลานออกมากระจกโบราณบานหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *