November 30, 2021

LEGEND OF MYSTERIOUS AGENTS (2016) เจาะเวลาล่าผีดิบ

ดูหนังออนไลน์ใหม่ล่าสุดก่อนใคร  LEGEND OF MYSTERIOUS AGENTS (2016) เจาะเวลาล่าผีดิบ เรื่องราวของ อีเฟยเป็นสายลับที่ได้เดินทางย้อนอดีตไปสมัยปี 1926 โดยบังเอิญ เกิดผีดูดเสือดออกอาละวาดฆ่าคนไปทั่ว อีเฟยได้พบกับดิษย์ สำนักเจ็ดประตูและตกลงกันว่าถ้าอีเฟยช่วยปราบผีดูดเลือด จะใช้ของวิเศษของสำนักช่วยพากลับบ้าน อีเฟยและสำนักเจ็ดประตูจึงรวมมือกันออกตามล่าผีดูดเลือดเพื่อความปลอดภัยของชาวเมือง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *