December 2, 2021

let’s be evil (2018)

ดูหนังออนไลน์ใหม่ let’s be evil (2018) ซับไทย หนังเปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาครับ ประมาณว่าสังคมอเมริกัน (ในหนัง) ตระหนักว่า ณ ตอนนี้คือภาวะวิกฤตทางการศึกษา ในขณะที่หลายประเทศกำลังก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพเด็ก แต่เด็กในเมืองลุงแซมกลับไม่สามารถไปแข่งกับเขาได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *