July 1, 2022

Life of Pi ชีวิตอัศจรรย์ ของ พาย

Pi มีความเชื่อ เขาพูดเสมอว่านี่เป็นการทดสอบจากพระเจ้า แล้วเขาจะต้องผ่านมันไปให้ได้ เหมือนเป็นสิ่งที่ขับดันให้เขาต้องการจะมีชีวิตรอดต่อๆไป . … เรื่องราวของพาย ทั้งการผจญภัย 8 เดือนในท้องมหาสมุทร ลอยเท้งเต้งกับเสือเบงกอลตัวเบ้อเริ่ม แถมแต่ละเหตุการณ์ที่เจอก็ไม่มีความสมจริง ทั้งปลาบิน ….

Leave a Reply

Your email address will not be published.