October 25, 2021

They Live ไม่ใช่ผี ไม่ใช่คน

หนังเล่าถึงชายร่างกำยำคนหนึ่ง (Roddy Piper) ที่ร่อนเร่หางานทำไปเรื่อยๆ และระหว่างที่เขาทำงานกรรมกรอยู่ที่สถานก่อสร้างแห่งหนึ่ง เขาก็ได้ไปพัวพันกับสมาคมลับอะไรสักอย่างโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่แล้วไม่นานก็มีคนถล่มสมาคมนี้ซะจนย่อยยับ ผู้คนแตกกระสานซ่านเซ็นไปจนหมด เขาก็ต้องหาวิ่งหลบการตามล่าไปด้วย และเก็บกล่องบางอย่างออกไป ซึ่งตัวเขาเองคิดว่าน่าจะเป็นของมีค่า แต่เมื่อเเปิดดูกลับพบว่าทั้งกล่องมีแต่แว่นตาดำล้วนๆ แล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสนุกที่แท้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *