October 27, 2021

Maebia แม่เบี้ย

หนังออนไลน์ Maebia แม่เบี้ย แม่เบี้ย เป็นวรรณกรรมร่วมสมัยของคุณวาณิช จรุงกิจอนันต์ (นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี 2527 จากเรื่อง ซอยเดียวกัน) ถูกสร้างเป็นละคร ละครเวที และภาพยนตร์มาแล้วหลายครั้ง เวอร์ชั่นที่เราเกิดทันหน่อย และดังเป็น talk of the town คือเวอร์ชั่นที่ “มะหมี่” นภคปภา นาคประสิทธิ์ เป็น “เมขลา” และ “กอล์ฟ” พุฒิชัย อมาตยกุล เป็น “ชนะชล” สำหรับฉากเลิฟซีนสุดเร่าร้อนและท่าขูดมะพร้าวสุดเซ็กซี่ของนางเอกสาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *