December 2, 2021

Malicious (2018) ไม่ไปผุด ไม่ไปเกิด

ดูหนังออนไลน์ใหม่ก่อนใคร  Malicious (2018) ไม่ไปผุด ไม่ไปเกิด   เกิดเป็นแม่เป็นลูกกันแล้ว แม้แต่ความตายยังพรากจากกันไม่ได้! พบประสบการณ์เฮี้ยนแรงของพ่อแม่คู่หนึ่งที่ต้องเผชิญวิญญาณลี้ลับ หลังจากที่ผู้เป็นแม่แท้งลูกไปกะทันหัน หรือบางทีความผูกพันยังรั้ง “มัน” ไว้ ไม่ให้ไปผุดไปเกิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *