May 17, 2022

Man of Steel บุรุษเหล็กซูเปอร์แมน

ดูหนังออนไลน์ Man of Steel บุรุษเหล็กซูเปอร์แมน เรื่องราวของบุรุษเหล็กซูเปอร์แมน คราวนี้โลกถูกคุกคามจากเผ่าพันธุ์ของเขาเองและเขาต้องเลือกว่าจะช่วยเหลือเผ่าพันธุ์ต้นกำเนิดของตนเองหรือเลือกที่จะปกป้องมนุษย์โลกที่เขาอยู่ร่วมด้วยมาตั้งแต่เกิด …

Leave a Reply

Your email address will not be published.