November 30, 2021

MARIA (2019) มาเรีย ผู้หญิงทวงแค้น

MARIA (2019)  อดีตมือสังหารพยายามทิ้งอดีตมืดไว้เบื้องหลัง จนกระทั่งแก๊งอิทธิพลที่กระหายอำนาจเข้ามาคุกคามครอบครัว เธอจึงต้องนำสัญชาตญาณนักฆ่ากลับมาใช้อีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *