December 4, 2021

After Maria (2019) หลังพายุพัดผ่าน

After Maria (2019) หลังพายุพัดผ่าน  หลังต้องพลัดถิ่นเพราะเฮอริเคนมาเรีย สามสตรีจากเปอร์โตริโกต้องหาทางรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอนของครอบครัว เมื่อความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยของรัฐบาลกลางในนิวยอร์กสิ้นสุดลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *